Drony i ich przydatność dla detektywa

Popularności dronów nie da się zignorować i również część branży detektywistycznej zaczęła zwracać na nie uwagę. Pozornie są one narzędziem bardzo atrakcyjnym, w końcu powinny umożliwić obserwację zza przeszkód terenowych, czy np. nagrania z terenu ogrodzonej posesji, a same, ze swojej natury małe, nie będą zauważone przez nasz obiekt zainteresowania.

Czy na pewno? Głębsze zastanowienie nasuwa wątpliwości.

Czytaj dalej »

Reklamy

Metody i formy zabezpieczeń w obrocie gospodarczym. Cz. 2

Kontynuując artykuł z 15 Czerwca przedstawiam poniżej wybrane formy zabezpieczeń.

Hipoteka) Jest to metoda zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, musi być wyrażona w konkretnie oznaczonej sumie w walucie polskiej. Daje wierzycielowi prawo dochodzenia swoich należności z nieruchomości obciążonej hipoteką. Nie ma tu znaczenia fakt, że może owa nieruchomość być czyjąkolwiek własnością. Strona posiadająca hipotekę ma także prawo do pierwszeństwa zaspokojenia wierzytelności przed pozostałymi wierzycielami, z wyjątkiem wierzycieli uprzywilejowanych na zasadzie pierwszeństwa szczególnego. Hipoteka może powstawać na dwa sposoby:

Czytaj dalej »

Metody i formy zabezpieczeń w obrocie gospodarczym. Cz. 1

W niniejszym artykule chciałbym rozwinąć temat zabezpieczeń w transakcjach handlowych. Nie jest on bezpośrednio związany z działalnością biur detektywistycznych, jednak wiadomości zawarte w artykule są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w biznesie i dlatego uznałem, że warto, by zagadnienie to pojawiło się na moim blogu. Ponadto temat zabezpieczeń jest moim zdaniem niedoceniany. Wpływa na to wspomniane w poprzednich artykułach nasycenie rynku w wielu branżach (konkurencja nie tylko poprzez jakość i cenę, ale też poprzez warunki płatności i dostaw), niezrozumienie procedur i celowości zabezpieczeń przez osoby decyzyjne w firmach, a czasami po prostu brak możliwych sensownych zabezpieczeń u kontrahenta, które są adekwatne i proporcjonalne do danej sytuacji.

Czytaj dalej »

Kilka słów o fotografii (w kontekście mojej branży)

W powszechnej świadomości jednym z atrybutów profesjonalnego detektywa jest oczywiście aparat fotograficzny. Lustrzanka, i to raczej nie z dolnej półki oraz teleobiektyw.

Faktycznie, w wielu zastosowaniach, szczególnie w przypadku obserwacji osób, dokumentowania ich zachowań, kontaktów (głównie w kontekście badania lojalności wobec partnera) etc, taki sprzęt będzie przydatny. Pozwoli na oddalenie się od śledzonej osoby, dzięki czemu detektyw nie rzuci się jej w oczy i będzie mógł wykonać kilka zdjęć o odpowiedniej jakości, tak, by można było ich potem użyć jako wiarygodny materiał dołączony do raportu.

Czytaj dalej »

Prewencja w biznesie – na co zwracać uwagę.

Staranne rozpoznanie potencjalnych klientów przed nawiązaniem współpracy jest niezbędne jeśli chcemy ograniczyć ryzyko wystąpienia późniejszych problemów z dłużnikiem. Tym bardziej, że w warunkach dużej konkurencji, nasyconego rynku, wiele podmiotów nie może sobie pozwolić na zbyt mocne narzucanie własnych warunków płatności, gdyż kontrahent wybierze inną firmę, mniej pod tym względem zasadniczą.

Czytaj dalej »

Bezskuteczna egzekucja? Nie wszystko stracone.

Wielu przedsiębiorców wykazuje w tym momencie rezygnację. Niektórzy pogodzą się z tym w imię ryzyka w biznesie. Inni staną się w przyszłości ostrożniejsi, zastosują różne dostępne na rynku narzędzia zabezpieczające. Część, szczególnie, gdy kwota nie była znacząca wobec obrotów firmy, uzna to za jednorazowy, niegroźny epizod. Istnieje też grupa takich, którzy nie mają wyboru. Działają na przesyconym, wysoce konkurencyjnym rynku i nawet jeśli są świadomi ryzyka, mogą tolerować znaczące opóźnienia w płatnościach lub wycofać się z branży.

Czytaj dalej »